Stichtingsbestuur + ANBI

Stichting Groninger Forum heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Groninger Forum
KvK-nummer: 01123587
RSIN: 818808676
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Groninger Forum
Statutaire zetel: Groningen
IBAN: NL33RABO0192376748
Contactpersoon: Dirk Nijdam (directeur/bestuurder), 050 368 36 55
Postadres: Postbus 790, 9700 AT Groningen
Bezoekadres: Oude Boteringestraat 18, 9712 GH, Groningen
E-mailadres: info@groningerforum.nl

Doelstelling
Het ontwikkelen, instandhouden en exploiteren van het gebouw het Groninger Forum alsmede het ontwikkelen van programmering in en rond het gebouw.

Activiteiten
Voor een uitgebreid verslag van onze activiteiten en doelstellingen verwijzen we naar onze verslagen.

Raad van Toezicht
Winnie Sorgdrager (voorzitter)
Henk Snapper
Leendert Klaassen
Otto Wassenaar
Benjamin Derksen

Nevenfuncties bestuur stichting Groninger Forum
Dirk Nijdam
Algemeen directeur / (statutair) bestuurder stichting Groninger Forum
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Adviescommissie Evenementen Provincie Overijssel
2. Eigenaar El Paso, Strategische marketing
3. Bestuurslid Delfsail
4. Voorzitter Noorderzon
5. Voorzitter programmaraad RTV Noord
6. Voorzitter Stichting Fly over Groningen

Winnie Sorgdrager (vz)
Lid van Raad van State
Nevenfuncties:
1. Voorzitter van de stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam
2. Voorzitter van het bestuur van de Stichting literatuurprijs voor fictie en non-fictie
3. Voorzitter veterinair beroepscollege
4. Voorzitter van de Nederlandse vereniging van bioscoopexploitanten en filmtheaters
5. Commissaris Vereniging Hendrick de Keijzer
6. Vertrouwenspersoon Integriteit voor leden van de Tweede Kamer
7. Lid van het bestuur van de Stichting Arbo Unie
8. Voorzitter van de Raad van Toezicht van Willem II cultuurcluster 's Hertogenbosch
9. Voorzitter Raad van Toezicht Groninger Forum

Henk Snapper
Lid Raad van Bestuur UMCG
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
2. Lid Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen
3. Lid Raad van Toezicht Groninger Forum

Leendert Klaassen
Waarnemend burgemeester gemeente Westerwolde
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Raad van Toezicht ZINN
2. Voorzitter Raad van Toezicht RTV Noord te Groningen
3. Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Stichting Philadelphia Zorg te Amersfoort
4. Lid Raad van Toezicht Groninger Forum te Groningen
5. Voorzitter NNO-fonds te Groningen
6. Onafhankelijke Raadsman schadeafhandeling gaswinning Groningen
7. Voorzitter Gebiedscoöperatie Westerkwartier te Leek

Otto Wassenaar
Nevenfuncties:
1. Lid Raad van Toezicht Groninger Forum
2. Voorzitter bestuur Stichting Grote Markt 35
3. Voorzitter bestuur Stichting De Laatste Pijp
4. Voorzitter Raad van Commissarissen ATH, Astron Technical Holding, valorisatie uitvindingen Astron
5. Voorzitter Raad van Commissarissen Ingenieursbureau Geodelta, geodetische adviezen en fotogrammetrien
6. Lid Raad van Commissarissen Drentsche Golf&Country Club bv, exploitatie golfbanen
7. Directeur Hollandia Wassenaar bv, strategische adviezen

Benjamin Derksen
Directeur Frank BV
Nevenfuncties:
1. Bestuurslid Noordelijke Online Ondernemers
2. Lid Raad van Toezicht Groninger Forum

Beloningsbeleid
De stichting Groninger Forum hanteert op dit moment twee cao's, te weten de cao Nederlandse Podia en de cao Openbare Bibliotheken. Voor het vaststellen van het beloningsbeleid en het inschalen van de individuele medewerker(s) worden de in de cao's vastgestelde salaristabellen gehanteerd. Het beloningsbeleid van de directeur bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het wettelijk kader is hierbij leidend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Nieuwsbrief

Zullen we connecten?

Het Groninger Forum gebruikt je gegevens alleen voor de zaken waarvoor je ons toestemming geeft. Vink hieronder aan welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen.

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Afmelden te klikken in de voettekst van elke e-mail die je van ons ontvangt. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via communicatie@groningerforum.nl. We behandelen je gegevens uiteraard met respect. Voor meer informatie, bekijk ons privacyregelement. Door hieronder op Aanmelden of Opslaan te klikken, stem je ermee in dat wij je gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.