Algemene informatie taalcursussen

539

Algemene informatie

Op onze website tref je een groot scala aan taalcursussen aan. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan spreekvaardigheid en conversatie. Op verschillende niveaus word je kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid en zo krijg je gaandeweg een goede (basis)kennis van de taal. Tijdens de cursussen wordt ook zo veel mogelijk en op verschillende manieren aandacht besteed aan culturele wetenswaardigheden van het desbetreffende land.

Huiswerk

Een taal leren vergt de nodige inzet en inspanning. Alleen de lessen volgen is niet voldoende. Wil men goede resultaten behalen, dan dient men geregeld de lessen te volgen en de te behandelen stof thuis goed te leren. Voor het huiswerk moet men gemiddeld drie à vier uur per week rekenen. Bij de intensieve cursussen zal het aantal uren iets hoger liggen.


Spreekuur taaldocenten

Wil je een cursus Engels of Frans volgen en weet je die niet precies welk niveau je thuis hoort, dan bestaat de mogelijkheid met de docenten te overleggen. De docenten raden je ten zeerste aan deze spreekuren te bezoeken. Spreekuren van de taaldocenten Engels en Frans worden op zaterdag 8 september 2018 gehouden van 11.00-14.30 uur. Locatie: Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Wil je een docent spreken van een van de andere talen dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer: 050-3683601.

Niveau-indeling

Niveaus van het Europees Referentiekader

Om de niveau-indeling van de verschillende taalcursussen beter te kunnen categoriseren hebben we het Europese Referentiekader als uitgangspunt genomen. Sinds enkele jaren is het Europees referentiekader de standaard voor het taalonderwijs in Europa. De inhoud van elk niveau is op Europees niveau vastgelegd. Wanneer je bijvoorbeeld Engels op niveau A2 hebt dan weet iedere opleiding en werkgever binnen de EU wat je kunt. Je vindt de bewuste aanduidingen terug bij alle aangeboden taalcursussen. De onderstaande omschrijvingen gaan over het eindniveau van de cursus, niet over het instapniveau.

A1 Basisgebruiker

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en voorwerpen die men bezit). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

A2 Basisgebruiker

Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (bijvoorbeeld informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in simpele termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

B1 Onafhankelijke gebruiker

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in vrije tijd, etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.

B2 Onafhankelijke gebruiker

Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

C1 Vaardig gebruiker

Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

C2 Vaardig gebruiker

Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Twijfel je in welke cursus Frans of Engels je past, kom dan naar de docentenspreekuren op zaterdag 9 september 2017 van 11.00-14.30 uur. Voor de andere talen kun je contact opnemen met ons via telefoonnummer: 050-3683601.

Certificaat

Heb je minimaal tachtig procent van een cursus gevolgd dan kun je na overleg met je docent op eigen verzoek een certificaat krijgen.

Nieuwsbrief

Zullen we connecten?

Het Groninger Forum gebruikt je gegevens alleen voor de zaken waarvoor je ons toestemming geeft. Vink hieronder aan welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen.

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Afmelden te klikken in de voettekst van elke e-mail die je van ons ontvangt. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via communicatie@groningerforum.nl. We behandelen je gegevens uiteraard met respect. Voor meer informatie, bekijk ons privacyregelement. Door hieronder op Aanmelden of Opslaan te klikken, stem je ermee in dat wij je gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.