Belasting aangifte doen? Het kan in het Groninger Forum. Het Groninger Forum en WIJS Groningen (wijk inzet door jongeren en studenten) organiseren vanaf maart een belastingspreekuur waar stadjers vrijblijvend ondersteuning kunnen krijgen bij het invullen van de belastingformulieren, het aanvragen of activeren van een Digi-D, uitstelvragen of het aanvragen van een betalingsregeling

Let op: Deze speekuren zijn gratis toegankelijk, maar er moet wel een afspraak voor gemaakt worden. Dat kan via onderstaande aanmeldknop.  

Aanmelden

Misschien vind je dit ook interessant

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on!